Poëzieposter: Altyd by dy

Sjogge se ús? Treaste se ús? Fiele se mei ús mei? Ik tink fan wol. Mar soenen se ús ek misse? Ik tink fan net. Wêrom net? Dat antwurd stiet yn dit gedicht.

Sprekt dit gedicht dy oan? Do kinst it gedicht foar 0,99 sint hjirûnder fia de blauwe knop dellade en útprintsje op A4 formaat. Ik soe it wier in ear fine! Alfêst tige tank! En lit my foaral witte wêr ast it gedicht ophingje silst.

Oar formaat ‘Altyd by dy’

Wolst it gedicht leaver as .jpg om ôf te drukken as foto by bygelyks de Hema , IXXI of CanvasWinkel.nl? Of wolst it miskien leaver op in oar formaat? Stjoer my dan even in berjochtsje. Alles is mooglik.

Tip!

In deze wissellijst voor kindertekeningen, kun je ook de gedichten doen. Deze lijst kun je gemakkelijk openklappen en zo de inhoud wisselen. De lijst is voor A4 papier. Ideaal!