Privacy verklaring

MoedersMinimalisme.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina staat een overzicht van de gegevens die worden verzameld als jij de website gebruikt, waarom die gegevens worden verzameld en hoe hiermee jouw gebruikservaring wordt verbeterd.

MoedersMinimalisme.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, via bijvoorbeeld het comment- of mailformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– E-mailadres
– Inhoud van comments en emails
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

De eerste vier gegevens verzamelen wij wanneer jij een comment achterlaat bij een artikel op MoedersMinimalisme.nl, je via MoedersMinimalisme.nl een e-mail stuurt of je aanmeld voor de MoedersMinimalisme nieuwsbrief. Je IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type worden verzamelt door Google Analytics en mijn webhost Argeweb, die met deze gegevens rapportages kunnen maken over hoeveel mensen MoedersMinimalisme.nl bezoeken en welke pagina’s gelezen worden. Je IP-adres kan tevens gedeeld worden met een affiliate partij indien je op een link naar een webshop klikt vanaf MoedersMinimalisme.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MoedersMinimalisme.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verzenden van de automatische mail die wordt verstuurd wanneer er een nieuw blogartikel wordt geplaatst, indien bezoekers zich daarvoor aanmelden.
– Het weergeven van comments die bezoekers achterlaten.
– Het ontvangen van e-mails van bezoekers.
– Verzamelen van data door Google Analytics en mijn webhost.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. MoedersMinimalisme.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, e-mailadres, IP-adres en de inhoud van comments: zolang het artikel online blijft staan. Publiekelijk is enkel jouw naam en het bericht zichtbaar.
E-mailadres voor de automatische mail die wordt verstuurd wanneer er een nieuw blogartikel wordt geplaatst: zodra je je uitschrijft, wordt ook je e-mailadres verwijderd
IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type via Google Analytics: 26 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

MoedersMinimalisme.nl deelt bovenstaande persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MoedersMinimalisme.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt MoedersMinimalisme.nl persoonsgegevens aan andere derden:

Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest, zodat jij artikelen op MoedersMinimalisme.nl eenvoudig kunt delen via social media. Hiervoor dien je ingelogd te zijn bij deze websites.

Google Analytics voor het verwerken van analytische data. Zie ook het stuk hieronder over cookies.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MoedersMinimalisme.nl gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk een stappenplan via de website van de Consumentenbond om dit aan te passen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MoedersMinimalisme.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dieuwke@moedersminimalisme.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

MoedersMinimalisme.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MoedersMinimalisme.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dieuwke@moedersminimalisme.nl