Gedicht: grutsk

It libben is net altyd maklik, foar lytse bern dy’t it krekt wat dreger ha troch omstannichheden, al hielendal net. Dêrom spesjaal foar alle bern, dit gedicht.

Sprekt dit gedicht dy oan? Do kinst it gedicht foar 0,99 sint hjirûnder fia de blauwe knop dellade en útprintsje op A4 formaat. Dan krijst in pdf yn dyn mail en kinst it gedicht sels útprintsje. Ik soe it wier in ear fine! Alfêst tige tank!

Oar formaat ‘Grutsk’

Wolst it gedicht leaver as .jpg om ôf te drukken as foto by bygelyks de Hema , IXXI of CanvasWinkel.nl? Of wolst it miskien leaver op in oar formaat? Stjoer my dan even in berjochtsje. Alles is mooglik.

Tip!

In deze wissellijst voor kindertekeningen, kun je ook de gedichten doen. Deze lijst kun je gemakkelijk openklappen en zo de inhoud wisselen. De lijst is voor A4 papier.