Poëzieposter: Uneinich

De leafde is ûneinich! Allinne it idee al is prachtich. Dit is gedicht is moai foar yn in listke yn ‘e hûs of kado te jaan op in houlik.

Troch op ûndersteande blauwe knop te klikken krigest dizze Fryske poëzyposter foar mar 0,99 sinten yn dyn mailbox. Do kinst dit gedicht dan sels útprintsje op A4 papier om yn bygelyks in moai listke te dwaan.

Oar formaat ‘Uneinich’

Wolst it gedicht leaver as .jpg om ôf te drukken as foto by bygelyks de Hema , IXXI of CanvasWinkel.nl? Of wolst it miskien leaver op in oar formaat? Stjoer my dan even in berjochtsje. Alles is mooglik.

Tip!

In deze wissellijst voor kindertekeningen, kun je ook de gedichten doen. Deze lijst kun je gemakkelijk openklappen en zo de inhoud wisselen. De lijst is voor A4 papier.